קורס OPT - שלב 2

טיפול OPT (Oral Placement Therapy): הערכה ופיתוח תכנית עבודה

הקורס יתקיים בתאריכים 7-8 בנובמבר 2018 ברחוב שלמה המלך 39, נתניה.  
בהנחיית: שרה רוזנפלד ג'ונסון, M.A.-CCC/SLP
דמי הרשמה: 1,950 ש"ח להרשמה עד תאריך 30/09/18. 
הרשמה מאוחרת: 2,100 ש"ח

תיאור הקורס:

למדו כיצד לבצע הערכה מקיפה לקליינטים עם הפרעות חושיות, האכלה ו/או דיבור, זאת באמצעות העקרונות של שרה רוזנפלד-ג'ונסון להערכה אורלית-מוטורית וטיפול בטכניקות הנלמדות ב-"תכנית טיפול עם שלושה שלבים ל-OPT". קורס זה יוביל אתכם, צעד אחר צעד, דרך תהליך ההערכה, אשר ניתן לשימוש על קליינטים עם פגמי OP בגילאים שונים ורמות מיומנות שונות. המשתתפים ייצפו בסרטים עם שתי הערכות מלאות, טיפולים המלווים את הקליינטים מינקות לבגרות, וכך הם ילמדו כיצד לזהות פגמים אוראליים-מוטוריים אשר משפיעים על יכולת הדיבור. נתמקד גם בפיתוח תכניות טיפוליות, אשר מעוצבות באופן ספציפי כדי לתת מענה לצרכים של הקליינט. הערכה אמתית תתבצע ביום השני, וכך המשתתפים ייצפו במיומנויות קליינט, יתעדו תצפיות על טפסי הערכה ויפתחו תכנית טיפולית מתוצאות אלו. אנו בטוחים כי בסוף המפגש תפתחו מיומנויות מתקדמות בהערכה ופיתוח תכנית עבודה לכל קליינט עם צרכי OP.

תנאי תשלום: תשלום דמי רישום יעשה בעת מילוי טופס רישום באתר www.alpeh.co.il באמצעות כרטים אשראי או באמצעות צ'ק לכתובת: על-פה, ת.ד. 10124, ירושלים, 9110101. דמי רישום חייבים להיות משולמים מראש ובמלואם.
מדיניות ביטול: ניתן לבטל השתתפות עד תאריך 01/11/2018 להחזר כספי למעט 100 ש:ח דמי טיפול. למבטלים עד תאריך 04/11/2018 יינתן החזר של 50% ולאחר מכן, לא ניתן לקבל החזר כספי. יש לשלוח ביטול דרך אתר www.alpeh.co.il ב"צור קשר".
*הסדנה תועבר בשפה האנגלית
*השתתפות בסדנה מוכרת כהוצאה לצורכי מס


הרשמה לקורס
 

 Oral Placement Therapy: Assessment and Program Plan Development

 The workshop will take place on November 7-8, 2018 at Beit Knesset Young Israel, 39 Shlomo HaMelech Street, Netanya,  8:30-4:00 and will be presented by Sara Rosenfeld Johnson, M.A.-CCC/SLP
Registration: 1,950 nis until 30/09/2018
Late registration fee: 2,100 NIS
Early registrations (until August 1, 2018) will receive a free poster.

Learn how to perform a comprehensive evaluation for clients with sensory, feeding and/or speech disorders following the principles of Sara Rosenfeld-Johnson’s hierarchical approach to oral-motor assessment and treatment using the techniques learned in “A Three Part Treatment Plan to Oral Placement Therapy.” This class will lead you, step-bystep, through the assessment process used with clients of varying ages and skill levels who evidence oral placement deficits. Participants will observe via videos, two complete assessment sessions and follow up treatment with clients from infancy to adult, and will learn how to identify oral-motor deficits that effect speech production. Development of therapeutic program plans designed specifically to meet each client’s oral placement needs will be addressed. A live evaluation will be performed on the second day allowing participants to observe client skills, record observations on an assessment form and develop a therapeutic plan from these results. We are sure you will leave this session with advanced skills in assessment and program plan development for each client with oral placement needs.

Registration
: To register for the workshop, complete the form on the website
www.alpeh.co.il and pay by credit card or send check to: Al-Peh, P.O. Box 10124, Jerusalem, 9110101. Registration fee must be paid in full in advance.
Cancellation Policy: Registration may be cancelled for a refund except 100 NIS for processing fee, until 01/11/2018. Cancellations until 0411/2018 will receive 50 % refund and thereafter , there will be no refund. Send cancellation to "צור קשר" on the Al-Peh website - www.alpeh.co.il.
*The workshop will be given in English
*The workshop is tax deductible
הרשמה לקורס